Biologi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

Du får bl.a. undervisning inden for disse emner:
•Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNA's opbygning og funktion
•Cellers struktur, funktion og evolution
•Cellers struktur, deling og befrugtning - herunder fosterteknologi og kromosomsygdomme
•Almene genetiske begreber - herunder samspillet mellem arv og miljø samt genetiske sygdomme og evolutionsmekanismer
•Mikroorganismer og bioteknologi - herunder proteinsyntesen, gensplejsning og enzymers struktur og funktion
•Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i en sundhedsmæssig sammenhæng
•Udvalgte økologiske processer og deres betydning

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder præciserende spørgsmål, der baserer sig på kendt og ukendt materiale, hvor det eksperimentelle arbejde også indgår. Eksamen varer ca. 24 minutter, og du har ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.