Dansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. Du kommer til at arbejde med både litterære tekster (fx noveller og digte), sproglige tekster (fx taler) og mediemæssige tekster (fx dokumentar). Du udvikler dine evner til at anvende tekster i forskellige sammenhænge og din kritisk-analytiske sans. Du får udvidet din dannelseshorisont, udviklet dine kreative og innovative evner til at undersøge virkelighedsnære problemstillinger, og du får styrket dine evner til at håndtere og forholde dig kritisk til informationer.

Fjernundervisningen er opbygget i 8 moduler med hver deres tema. Til hvert modul er der 4-5 afleveringer, i alt 34 opgaver. Til hver opgave skal du regne med at bruge ca. 11 timer. Du får lærerrespons på alle dine opgaver.

Eksamen

Der afholdes både en skriftlig og en mundtlig prøve.
•Den skriftlige eksamen varer 5 timer.
•Til den mundtlige eksamen er der ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid. 

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Dansk er et A-niveau fag, og derfor er der et omfattende pensum, som kræver en god portion selvdisciplin og flid.