Dansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. Du kommer til at arbejde med både litterære tekster (fx noveller og digte), sproglige tekster (fx taler) og mediemæssige tekster (fx dokumentar). Du udvikler dine evner til at anvende tekster i forskellige sammenhænge og din kritisk-analytiske sans. Du får udvidet din dannelseshorisont, udviklet dine kreative og innovative evner til at undersøge virkelighedsnære problemstillinger, og du får styrket dine evner til at håndtere og forholde dig kritisk til informationer.

Fjernundervisningen er opbygget i 8 moduler med hver deres tema. Til hvert modul er der 4-5 afleveringer, i alt 34 opgaver. Til hver opgave skal du regne med at bruge ca. 11 timer. Du får lærerrespons på alle dine opgaver.

Eksamen:
Der afholdes både en skriftlig og en mundtlig prøve.
• Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt med fire opgaver at vælge imellem. Prøvens varighed er fem timer.
• Grundlaget for den mundtlige prøve er en eller flere ukendte tekster (eventuelt sammen med en kendt tekst). Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på 8-10 minutter. Eksaminationen former sig videre som en faglig samtale om den trukne opgave.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Dansk er et A-niveau fag, og derfor er der et omfattende pensum, som kræver en god portion selvdisciplin og flid.