Dansk som andetsprog G + F

Til Søgning
Pris: DKK 260,00
Dansk som andetsprog, F

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.
I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster. Du lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:
Procesorienterede skriveforløb
Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
Læsestrategier og studieteknikker
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog
I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Eksamen
Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau G eller dansk, niveau G.

Dansk som andetsprog, G

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.
I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.
For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:
Sprog og kommunikation
Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
Udtale
Argumentationsteknikker
Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
Modeltekster
Læseteknikker og ordforråd
Sproglære
Informationssøgning
Referat, resumé, fortælling og kommentar
I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. I forbindelse med opgaverne bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve samt to skriftlige prøver. De skriftlige prøver omfatter en sproglig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, basis eller dansk, basis.