Engelsk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget engelsk på A-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

 • Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.
 • Du lærer at analysere og fortolke forskellige teksttyper samt mediestof og film med anvendelse af faglige ord og begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster og mediestof og lære om væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. Som eksempel på ældre teksttyper kan nævnes uddrag af Shakespeares værker.
 • Du vil få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.
 • Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Arbejdssproget vil overvejende være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.
 • I engelsk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

  Eksamen

  Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
  • Den skriftlige prøve varer 5 timer 
  • Den mundtlige prøve er i et ukendt materiale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Der er ca. 60 minutters forberedelse, og ca. 30 minutters eksamination.

Adgangskrav

For at blive optaget på engelsk på A-niveau, skal du have gennemført  eller være i gang med engelsk på B-niveau.