Engelsk FED

Til Søgning
Pris: DKK 390,00
Engelsk, D

Om faget

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.
Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Central engelsk grammatik og stavning
Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
Tekstanalyse
Samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider

Eksamen:
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Engelsk, E

Om faget

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.
Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.

For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af nyere tekster
 • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
 • Grundlæggende tekstanalys
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.


Eksamen:

Niveau F og E svarer til 10. klasse og afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

Faglig dokumentation er en opgave, som underviseren stiller, og hvor besvarelsen skal leve op til de faglige krav for, at der kan udstedes bevis. Et bevis fra faglig dokumentation har samme værdi som et eksamensbevis.

Adgangskrav

Adgangskravet er et bestået 9. klasses niveau i engelsk og kvalifikationer, der svarer til niveau F (fx fra en erhvervsuddannelse, arbejde eller andet).

For unge under 25 år gælder særlige regler for optagelse. Som ung under 25 år skal du læse HF-enkeltfag (fag på niveau A, B og C), være i gang med en ungdomsuddannelse, have gennemført en ungdomsuddannelse eller være selvforsørgende (dvs. ikke modtage SU eller anden offentlig ydelse) for at blive optaget på AVU.

Engelsk, F

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.
Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt og sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene og samfundsmæssige emner
 • Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

Eksamen:

Niveau F og E svarer til 10. klasse og afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

Faglig dokumentation er en opgave, som underviseren stiller, og hvor besvarelsen skal leve op til de faglige krav for, at der kan udstedes bevis. Et bevis fra faglig dokumentation har samme værdi som et eksamensbevis.

Adgangskrav

Adgangskravet er et bestået 9. klasses niveau i engelsk.

For unge under 25 år gælder særlige regler for optagelse. Som ung under 25 år skal du læse HF-enkeltfag (fag på niveau A, B og C), være i gang med en ungdomsuddannelse, have gennemført en ungdomsuddannelse eller være selvforsørgende (dvs. ikke modtage SU eller anden offentlig ydelse) for at blive optaget på AVU.