Erhvervsøkonomi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om strategi, marketing, økonomi og organisation. Faget giver viden om de betingelser og muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund.

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Gennem undervisningen vil du styrke dine evner til at forholde dig reflekterende til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens grundlæggende afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder.
Ud over teorien arbejder vi med relevante virksomheder og aktuelle problemstillinger i en virkelighedsnær og international kontekst.

Konkret arbejder vi med fem moduler:
- Virksomhedens omverden: Her arbejder vi bl.a. med iværksætteri, forretningsmodel og analysemodeller, der belyser virksomhedens rammevilkår.
- Strategi og marketing: Her arbejder vi bl.a. med konkurrenceforhold, vækststrategier, branding, kundesegmentering og marketing-mix.
- Regnskab og nøgletal: Her bliver du klogere på virksomhedens regnskab, resultatopgørelse og balance, og hvordan du læser tallene. Du lærer desuden at analysere virksomhedens vigtigste nøgletal.
- Organisation og ledelse: Her har vi fokus på virksomhedens organisationsstruktur samt ledelsesformer, ledelsesstil og motivationsteori.
- Et projektforløb: Her får du mulighed for mere selvstændigt at arbejde med anvendelse af fagets teori på en konkret virksomhed (bemærk, at produktet af dette forløb skal inddrages til eksamen).

Undervisningen afsluttes med en prøveeksamen.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Du får ca. 60 minutter til at forberede en opgave med tilhørende spørgsmål og med et antal bilag. Selve eksaminationen varer ca. 30 minutter, hvor samtalen vil tage udgangspunkt i den trukne opgave. De sidste 5-7 minutter skal du perspektivere til dit eget projektforløb.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.