Filosofi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi
  • Væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi
  • Elementær argumentationsteori
  • Elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.