Geografi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres sammenhæng med menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Du kommer til at arbejde med observationer fra feltarbejde og egne undersøgelser, og desuden med dataindsamling fra blandt andet databaser og kort, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater. Dit arbejde med data vekselvirker med, at du skal lære om begreber, teorier og modeller, som kan bruges til at forstå de geografiske problemstillinger, som du dykker ned i gennem arbejdet med dine data.

Vi arbejder overvejende emne- og problemorienteret, og fokus er på forståelsen af helheder og sammenhænge.

Du får en faglig og almen baggrund for at kunne undersøge, tage stilling til, og finde mulige løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold.

I undervisningen skal du arbejde med:

• Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer
• Jordens og landskabernes processer
• Naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
• Naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed
• Befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden.

Undervisningen er organiseret i disse moduler:

• Økologisk fodspor og bæredygtig udvikling
• Klimaændringer og den store omstilling
• Pladetektonik (bl.a. jordskælv og vulkaner)
• Befolkning og fødevarer
• Klima, vand og landbrug
• Ulige geografisk udvikling

Undervisningen er tilrettelagt, så du ofte skal gøre brug af dataindsamling på nettet. Hvis du ikke har en god rutine i det, skal du forvente at bruge lidt ekstra tid i starten.

Du skal på et laboratoriekursus, der er knyttet til faget, hvor du skal udføre eksperimenter i laboratoriet og foretage enkle undersøgelser i felten, og du skal aflevere alle rapporter og journaler i tilknytning hertil, for at du kan gå til eksamen. Kurset placeres i en weekend, og datoerne meldes ud på skolens hjemmeside.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. De mulige spørgsmål er kendte på forhånd. Ved trækningen af opgaven suppleres med ukendte bilag. Der er 24 minutters forberedelsestid og 24 minutters eksaminationstid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.