Ansøgnings-, handels- og betalingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation

www.shop.randershfvuc.dk kan du se de fag, som Randers HF & VUC tilbyder på HF-enkeltfag. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.
Du kan ansøge om optagelse på HF-enkeltfag via webshoppen: www.shop.randershfvuc.dk

For at søge om optagelse på øvrige fag og AVU-fag skal du kontakte studievejledningen.

For yderligere oplysninger kan du sende en mail til studvejl@randershfvuc.dk  

www.randershfvuc.dk ejes og drives af Randers HF & VUC, CVR-nr.: 29548226, Nålemagervej 110, 8920 Randers NV, tlf. 86 42 56 44, e-mail: adm@randershfvuc.dk

Priser

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Ansøgning/Bestilling:

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:
På www.shop.randershfvuc.dk kan du se undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og Randers HF & VUC er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning.

Ved ansøgning via studievejledningen:

Her kan du læse mere om ansøgning via studievejledningen på HF-enkeltfag

En bindende aftale mellem dig og Randers HF & VUC er først endeligt indgået, når Randers HF & VUC har registreret din betaling.

Betaling

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Betaling sker, når du modtager en godkendelse fra Randers HF & VUC.

Ved ansøgning via studievejledningen:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Direkte link til betaling: NB LINK MANGLER
 
Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.

Generelle betingelser:

De kontooplysninger, du indtaster ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart Randers HF & VUC optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen udløber, 14 dage efter pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via mobilepay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til Randers HF & VUC, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til adm@randershfvuc.dk 

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding. 

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Forbehold for ændringer

Randers HF & VUC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.
Randers HF & VUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse - herunder at nedlægge et hold - grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetale beløb.

Videregivelse af oplysninger

På Randers HF & VUC administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studie- og ordensregler

Som kursist på Randers HF & VUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med skolens regler og forventninger på www.randershfvuc.dk
 

Tro og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold.
Hvis der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3