Historie, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I historie A lærer du om fortidige forhold og du beskæftiger dig med, hvordan menneskers liv har ændret sig gennem tiderne frem til i dag. Med viden om fortidige begivenheder skaber vi forståelse for nutidshandlinger og mulige scenarier for fremtiden. I dag bliver vores historiebevidsthed påvirket af forskellige faktorer som spillefilm, rejser, museer, computerspil, nyheder m.m.

Historie A er en overbygning til B-niveauet og giver mulighed for at komme i dybden med nye historiske emner og problemstillinger. Vi vil se på begivenheder i både Danmarks, Europas og verdens historie, og på sammenhænge mellem den lokale nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Vi vil på A-niveau lægge særlig vægt på de faglige mål og dele af kernestoffet, som adskiller sig fra historie B. Et forløb skal have hovedvægten på tiden før ca. 500 (modul 1) og ét forløb skal have hovedvægten på tiden efter 1900 (modul 2). Emnerne berører Romerriget, folkedrab og Danmarks koloniale fortid.

I historie på A-niveau forventes det, at man fra B-niveauet har tilegnet sig visse metodiske færdigheder og eksempelvis er vant til at arbejde med kildekritik og synopsis. Vi kan således på A-niveau arbejde med nye metodiske vinkler så som brug og misbrug af historien samt historiebevidsthed og identitet.

Samtlige forløb vil i varierende grad blive relateret til vores samtid og vi vil gøre os overvejelser om, hvordan historien kan medvirke til at forstå og løse aktuelle problemstillinger. 

Eksamen: 

Eksamensformen på A-niveau ligner formen på B-niveau. Man har således en forberedelsestid på 90 minutter, hvor man på baggrund af et ukendt kildemateriale samt stof fra undervisningen, opstiller en række faglige problemstillinger. Disse problemstillinger fremlægges og besvares under den efterfølgende eksamination på 30 minutter.

Adgangskrav

For at blive optaget på historie på A-niveau, skal du have gennemført  eller være i gang med historie på B-niveau.