Historie, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Historie på B-niveau er i høj grad både et studieforberedende og et alment dannende fag.

Du vil lære om centrale fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og Verden.
Via læsning og fordybelse i et antal historiske emner vil du udvikle historisk bevidsthed og identitet for dermed bedre at kunne forstå dig selv og verden af i dag.

Du vil blive øvet i at forholde dig kritisk til historien og de kilder, der skaber fortællingen om historien. Samtidig vil du lære at undersøge, problematisere og præsentere et historisk emne samt prøve at skrive en større skriftlig opgave.

Overordnet vil faget komme ind på levevilkår, styreformer, politiske ideologier, kulturmøder, nye grænser og konflikter, globaliseringens rolle samt historiebrug og -formidling.

Konkret plejer vi at beskæftige os med emner som:

• Den antikke verden
• Hitlers nazi-Tyskland
• Danmark i 1800-tallet
• Israel/Palæstina-konflikten
• Kina - verdens gamle og måske kommende stormagt
• Danmark under besættelsen
• Den kolde krig
• Moderne terrorisme
• USA - slaver og borgerrettigheder

Eksamen:

Til eksamen trækker du et af de forløb, vi har arbejdet med i undervisningen.
Du får udleveret 3-4 siders bilagsmateriale (tekster, billeder, grafer) og har 90 minutter til forberedelse.
Selve eksamen varer ca. 30 minutter (inkl. bedømmelse). I starten af eksamen skal du på 7-10 minutter præsentere og svare på en problemstilling, som du har forberedt og udarbejdet ud fra de udleverede kilder.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.