Kemi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab og har stor betydning for samfundets fortsatte udvikling, både nationalt og internationalt, da der i kemisk forskning arbejdes med fx bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion.

Du vil bl.a. blive undervist i:

•Uorganisk kemi: Stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber og anvendelse for udvalgte uorganiske stoffer.
•Organisk kemi: Stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber, isomeri og anvendelse for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere.
•Syre-basereaktioner, herunder beregning af pH for vandige opløsninger af syrer og baser
•Kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, simpel syntese, forskellige typer af titrering, vejeanalyse, spektrofotometri og chromatografi
•Kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde, som fagligt er knyttet til hinanden. Opgaveteksterne er kendte af eksaminanden inden prøven, men der inddrages også ukendte bilag.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

For at blive optaget på kemi på B-niveau, skal du have gennemført kemi på C-niveau.