Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I Matematik C kommer du til at arbejde med mange forskellige matematiske begreber og simple ræsonnementer. Du lærer også at beskrive og løse matematiske problemstillinger, der vedrører din dagligdag og samfundsliv.

I faget kommer du til at lære om både funktioner og matematiske modeller, og du kommer til at arbejde med sandsynlighedsregning og statistik. Du kommer også til at arbejde med procent- og rentesregning og beregninger af lån og opsparing. Derudover lærer du om geometri.

I Matematik C bruger vi i undervisningen et såkaldt CAS-værktøj, der er et matematikværktøj til computer. Vores lærere benytter WordMat og GeoGebra. Du vil komme til at arbejde med disse programmer både som værktøj til beregninger og som støtte til begrebsdannelse.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt tre timer.
Under første del af prøven må der ikke benyttes hjælpemidler udover formelsamlingen.
Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen.

Den mundtlige prøve er også todelt. Første del er en gruppedelprøve, som varer 1,5 timer. Anden del er en individuel prøve, som varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid. Spørgsmålene til den individuelle prøve bliver offentliggjort i god tid inden eksamen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag, et år efter at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.