Musik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
På det teoretiske niveau får du undervisning i musikkundskab, dvs musikhistorie, musikteori, musiklære og hørelære. Du lærer at analysere og diskutere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder og bruger bl.a. din viden til at sætte musikken ind i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.
Du lærer at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik.
På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille én- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.
Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem praktisk og teoretisk fokus i forbindelse med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opførelser. Der arbejdes med mindst ét musikemne, som danner grundlag for eksamen.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, produktion, udførelse og fremlæggelse.
Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse.
I musikkundskab tager prøven udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i undervisningen samt i et ukendt parallelstof. Prøvematerialet består af en indspilning af et eller flere stykker musik på højst 10 minutter, en grafisk gengivelse af den klingende musik og eventuelt øvrigt materiale.
I forberedelseslokalet vil der være afspilningsanlæg og et tangentinstrument, og du må selv medbringe instrument efter eget valg. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 40 minutters forberedelsestid.
I musikudøvelse skal du i en gruppe på mindst to elever opføre et indstuderet nummer. Eksamen varer ca. 5 minutter pr. elev.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.