Psykologi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Psykologi C er faget for dig, der ønsker at vide mere om, hvordan vi mennesker tænker, agerer og udvikler os i samspillet mellem vores gener og miljø.

På psykologi C arbejder vi med følgende områder:

  • Socialpsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Kognition og læring
  • Personlighed og identitet

Mange bliver overraskede over, hvor teoretisk funderet vi arbejder i faget psykologi. Vi dykker ned i videnskabelig forskning og teori om alle vores emner. Vi undersøger temaer både fra samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige vinkler, hvilket giver dig et meget nuanceret indblik i menneskets kompleksitet. Du vil i faget opleve at få helt nye perspektiver på masser af fænomener fra dit eget liv. I undervisningen træner vi at analysere og reflektere over psykologiske forhold under inddragelse af din faglige viden. Samtidigt forholder vi os også altid kritisk til den viden, vi bliver præsenteret for.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven former sig som en samtale mellem dig og din lærer på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, som din lærer har valgt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.