Religion, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget Religion C opnår du grundlæggende viden om udvalgte religioners dogmatik, historiske udvikling og praktiske dimension. Du lærer at forholde dig neutralt og fagligt til alle de forskellige religioner, du bliver undervist i. Faget handler ikke om at blive overbevist om eller overbevise andre om en religions rigtighed eller det modsatte.

I Religion bliver du undervist i at forholde dig fagligt til forskellige religioner. Du kommer til at indgå i faglige samtaler om forholdet mellem religion og samfund. Du får religionsfaglige værktøjer, teorier og begreber til at analysere og tale fagligt om de religionsfaglige kildetekster.

Du får undervisning i to obligatoriske religioner Kristendom og Islam. Begge religioner betragtes ud fra et europæisk perspektiv. Kristendommen er den, som du skal lære mest om. Du vil lære noget om dens historiske udvikling og dens nutidige former. Herunder f.eks. tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, historiske tekster og mere nutidige tekster. Det samme gælder for Islam. Ud over de to obligatoriske religioner vil du stifte bekendtskab med yderligere en religion eller religionsfagligt emne.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde relateret til f.eks. besøg i en kirke eller Moske.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale svarende til ca. 1½ normalsider. Eksamen varer ca. 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med dit oplæg på ca. 8-10 min og munder ud i en samtale mellem dig og din lærer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.