Samfundsfag, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I samfundsfag B får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold.

I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og diskutere løsninger. Du lærer også at sammenligne og forklare forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres konsekvenser, og du lærer om konkrete politiske beslutningsprocesser. Du får også viden til at anvende faglige begreber til at debattere samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer desuden at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

Undervisningen tager udgangspunkt i både aktuelle samfundsbegivenheder og mere generel faglig viden.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi:  Der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisering samt sociale og kulturelle forskelle.
  • Politik:  Der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt rettigheder og pligter i et demokratisk system.
  • Økonomi:  Der fx kan handle om velfærd og fordeling samt den økonomiske politik, som politikerne fører.

Eksamen:

Eksamensformen er mundtlig. Eksaminationen varer ca. 30 minutter. Det er en synopsis eksamen med 24 timers forberedelsestid.

Adgangskrav

For at blive optaget på samfundsfag på B-niveau, skal du have gennemført  eller være i gang med samfundsfag på C-niveau.