Tysk fortsættersprog, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Tyskland (med hovedvægt på tiden efter 1945 og frem) samt i andre tysktalende lande. Der vil indgå tysksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve, der foregår på tysk.

Du trækker et eksamensspørgsmål til en ukendt tysksproget tekst. Du har 60 minutters forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen og søgning på internettet. Til eksaminationen fremlægger du teksten på tysk, hvorefter din lærer stiller supplerende spørgsmål og I har en samtale.
Der er en samlet eksaminationstid på 30 minutter.

Adgangskrav

For at blive optaget på tysk på B-niveau, skal du have gennemført tysk på C-niveau.