Tysk fortsættersprog, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I tysk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk, lige som du lærer at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster, herunder aktuel litteratur og sagprosa.
Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du vil få gennemgået grundlæggende regler for tysk grammatik, og du lærer at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster.

I undervisningen vil du få gennemgået et bredt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer, og du vil lære at analysere og fortolke disse.
Ud over at lære sproget får du indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet er organiseret i tre til fem forskellige emner.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.
Første del består af en præsentation på tysk af et ukendt tysksproget tekstmateriale med inddragelse af et af de studerede emner. Herefter en uddybende samtale på tysk. Tekstmaterialet udleveres dagen før med ca. 24 timers forberedelse. Alle hjælpemidler er tilladt.

I anden del refererer du en ukendt tysksproget tekst på dansk, hvorefter din lærer stiller supplerende spørgsmål. Til denne del af prøven er der ca. 30 minutters forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.
Der er en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.